سامانه پشتیبانی و فروش اینترنت پرسرعت خراسان رضوی

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات :

برای بررسی و رسیدگی به شکایات ابتدا فرم فوق را تکمیل نمائید و سپس تیکت ارسال نمائید

بررسی و پیگیری توسط مدیر سامانه در اولین زمان ممکن و برطرف کردن مشکل

پشتیبانی