طرح های اینترنت مخابرات خراسان رضوی

طرح 2مگ - 3ماهه + 2% تخفیف

سرعت 4مگ , 3ماهه , 720گیگ

تماس با پشتیبان