سامانه پشتیبانی و فروش اینترنت پرسرعت خراسان رضوی

1 گیگ

1 گیگ حجم مازاد

خرید 1 گیگ حجم مازاد – ترافیک مازاد

ویژه طرح 2020

شارژ طرح های قبلی اینترنت مخابرات خراسان رضوی

دارای تخفیف ویژه خرید آنلاین از سامانه 2020amir

پشتیبانی