سامانه پشتیبانی و فروش اینترنت پرسرعت خراسان رضوی

بسته حجمی 100 گیگ

100 گیگ ترافیک

بسته حجمی 100 گیگ دارای هدیه

ویژه طرح 2020 مخابرات مشهد

90 گیگ + 10 گیگ هدیه رایگان = 100 گیگ حجم مازاد

100 گیگ حجم مازاد – ترافیک ویژه شارژ طرح های قبلی اینترنت مخابرات خراسان رضوی

دارای تخفیف ویژه خرید آنلاین از سامانه 2020amir

پشتیبانی