طرح های اینترنت مخابرات خراسان رضوی

3 گیگ

3 گیگ حجم

خرید 3 گیگ حجم مازاد – ترافیک

ویژه طرح 2020 مخابرات مشهد

شارژ طرح های قبلی اینترنت مخابرات خراسان رضوی

دارای تخفیف ویژه خرید آنلاین از سامانه 2020amir

تماس با پشتیبان