سامانه پشتیبانی و فروش اینترنت پرسرعت خراسان رضوی

بسته حجمی 50 گیگ

50 گیگ ترافیک

بسته حجمی 50 گیگ دارای هدیه

ویژه طرح 2020 مخابرات مشهد

45 گیگ + 5 گیگ هدیه رایگان = 50 گیگ حجم مازاد

50 گیگ حجم مازاد – ترافیک ویژه شارژ طرح های قبلی اینترنت مخابرات خراسان رضوی

 

دارای تخفیف ویژه خرید آنلاین از سامانه 2020amir

پشتیبانی