طرح های اینترنت پرسرعت ADSL

خرید طرح مخابرات

خرید اینترنت مخابرات خراسان رضوی :

خرید طرح مخابرات خراسان رضوی


( طرح های نامحدود اینترنت مخابرات )

( طرح های جشنواره اینترنت مخابرات  )

( طرح های شبانه رایگان اینترنت مخابرات )


تمدید و خرید اینترنت مخابرات خراسان رضوی :

بعد از انتخاب نوع طرح از لیست طرح های زیر بسته به مقدار مورد نیاز ( سرعت – حجم – زمان ) خود را از منوی کشوئی انتخاب و سپس برای خرید طرح مخابرات اقدام نمائید .


خرید اینترنت مخابرات خراسان رضوی :

 طرح اینترنت نامحدود مخابرات خراسان رضوی       خرید طرح نامحدود

طرح جشنواره اینترنت مخابرات خراسان رضوی     خرید طرح جشنواره

طرح اینترنت شبانه رایگان مخابرات خراسان رضوی خرید طرح شبانه


هنگام خرید اینترنت مخابرات دقت کنید :

– طرح های اینترنت شبانه رایگان مخابرات خراسان رضوی دارای حجم های محدود در زمانهای خاص از طرح های مخابرات خراسان رضوی وجود دارد .

– طرح های اینترنت مخابرات خراسان رضوی شبانه رایگان دارای حجم محدود در زمان ( 2شب الی 7صبح ) میباشند .

– طرح های اینترنت مخابرات خراسان رضوی صبحانه رایگان دارای حجم محدود در زمان ( 5صبح الی 11ظهر ) میباشند .

– طرح های مخابرات خراسان رضوی سرشار صبحانه رایگان و شبانه رایگان دارای حجم محدود در زمان ( 2شب الی 11ظهر ) میباشند .

– طرح های جشنواره اینترنت مخابرات خراسان رضوی ( فقط در مدت زمان 6ماهه و 12ماهه ) دارای هدیه حجم و زمان می باشد .

– قیمت طرح های 6ماهه با سرعت برابر همان طرح و زمان 8ماهه برابر می باشد .

قیمت طرح های 12ماهه با سرعت برابر همان طرح و زمان 16ماهه برابر می باشد .

– طرح جشنواره عیدانه اینترنت مخابرات 98 خراسان رضوی دارای حجم یک چهارم بین الملل و سه چهارم داخلی می باشد .

هنگام ثبت نام طرح های جدید اینترنت 2020 مخابرات و طرح های پرسرعت جشنواره هزینه رانژه دریافت نمی گردد .

2020 خراسان رضوی :

– در طرح اینترنت مخابرات خراسان رضوی حجم منصفانه اسمی در پایان هر ماه میسوزد .

– در طرح جدید اینترنت مخابرات خراسان رضوی حجم منصفانه اسمی قابل انتقال به ماه بعد نیست .

– هنگام انتخاب طرح اینترنت adsl خراسان رضوی حجم موجود از طرح قبلی قابل انتقال به طرح بعد میباشد .


خرید اینترنت مخابرات خراسان رضوی ( جشنواره 98 ) :

– طرح های جشنواره که دارای هدیه حجم می باشند ضمن قید در پنل دارای سرعت 4 برابر می باشند .

– طرح های 512 دارای کیفیت پائین میباشند و بدلیل اینکه در طرحهای 1مگ و 2مگ سرعت طرحها تا 16مگ باز میباشند .

– پیشنهاد تکنیسینهای سایت 2020 خراسان رضوی برای مشترکین خطوط فیبر نوری خرید طرح مخابرات 1مگ می باشد .

– پیشنهاد تکنیسینهای سایت 2020 خراسان رضوی برای مشترکین خطوط مسی طرح های 2 مگ و 3مگ می باشد .

(( سایت مخابرات خراسان رضوی ))

تماس با پشتیبان