طرح های اینترنت پرسرعت ADSL

خرید حجم مخابرات

خرید حجم اینترنت مخابرات :

خرید بسته حجمی اینترنت مخابرات خراسان رضوی

شارژ اینترنت مخابرات


خرید حجم اینترنت مخابرات در دو نوع ( بسته حجمی ) و ( بسته غیر حجمی ) :

  • بسته های حجمی و غیر حجمی دارای زمان نامحدود می باشد و تا پایان زمان طرح موجودتان قابل استفاده می باشد .
  • بسته های حجمی قابل انتقال به طرخ بعدی نمیباشند .
  • دقت کنید که به اندازه نیاز حجمی از برگه بسته حجمی خریداری نمایید .
  • بسته های حجمی , ترافیک مازاد اینترنت برای طرح های قدیمی ( 2020 خراسان رضوی ) قابل استفاده میباشد .
  • بسته های غیر حجمی برای طرح های نامحدود اینترنت 2020 مخابرات قابل استفاده می باشد .
  • در صورت اتمام حجم مصرفی طرح های جدید و نامحدود اینترنت مخابرات خراسان رضوی با سرعت پایین قابل استفاده میباشند
  • مشترکین میتوانند با تهیه ( ترافیک مازاد ) طرحهای خود را شارژ و از باقیمانده زمان طرح استفاده کنند .
  • بسته های غیر حجمی دارای هدیه 3 برابر شارژ ویژه داخلی می باشد .

خرید حجم اینترنت مخابرات خراسان رضوی :

خرید بسته حجمی اینترنت مخابرات          خرید بسته حجمی

خرید بسته غیر حجمی اینترنت مخابرات   خرید بسته غیرحجمی


بسته حجمی در طرح های قدیمی اینترنت مخابرات :

  • بسته های حجمی از قرار هر گیگ حجم با احتساب مالیات حدود 2000 تومان می باشند .
  • با خرید حجم اینترنت مخابرات خراسان رضوی شما میتوانید از زمان باقی مانده طرح قدیمی خودتان استفاده نمائید .
  • این بسته ها به صورت حجمی و فقط برای شارژ اینترنت مخابرات مشهد ( طرحهای جشنواره ) میباشند .

بسته غیر حجمی در طرح های اینترنت نامحدود مخابرات :

  • هنگامیکه بیشتر از حد مصرف منصفانه دانلود کنید سرعت اینترنت شما تا 128kb کاهش خواهد داشت .
  • پس از اتمام حجم طرح خریداری شده اینترنت مشترکین قطع نخواهد شد و با سرعت پایین میتوانند همچنان از اینترنت استفاده نمایند .
  • پس از دانلود و مصرف بیشتر از حد مجاز فقط میتوانید از سایتهای داخلی استفاده کنید .
  • برای جلوگیری از کاهش سرعت و بازگشت به سرعت اولیه میتوانید از این بسته ها نیز استفاده نمائید .
  • خرید حجم اینترنت مصرفی به همان سرعت اسمی طرح خریداری شده .
  • هدیه بسته حجمی بصورت مازاد 3برابری در این سامانه فقط برای سایتهای داخلی بوده و فقط حجم خریداری شده بین المللی می باشد
  • طبق تعرفه طرح های جدید شرکت مخابرات خراسان رضوی مصرف حجم طرح های نامحدود به صورت یک به چهار ( نسبت حجم بین الملل به حجم داخلی ) میباشد .
  • در طرح های جدید اینترنت نامحدود به ازا, مصرف هر گیگ حجم بین الملل 4گیگ حجم از پنل کاربران کسر میگردد .
  • تعدادی از سایتهای داخلی از قبیل فیلیمو بصورت رایگان برای کاربران مخابرات قابل استفاده میباشند و هیچ گونه حجمی از حساب مشترکین کسر نمیگردد

سامانه 2020 خراسان رضوی

Call Now Buttonتماس با پشتیبان