طرح های اینترنت پرسرعت ADSL

خرید بسته حجمی طرح های اینترنت نامحدود مخابرات

9,200 تومان86,000 تومان + 9% موارد مالیاتی

خرید حجم اینترنت مخابرات خراسان رضوی

شارژ طرح های اینترنت 2020 مخابرات


 تغییر طرح های اینترنت جشنواره مخابرات

برای تغییر طرح قدیم اینترنت مخابرات به برگه بسته های حجمی مراجعه کنید

خرید حجم اینترنت نامحدود مخابرات + 3 برابر حجم دانلود داخلی از منوی زیر :

توضیحات

خرید حجم مخابرات خراسان رضوی :

خرید حجم اینترنت مخابرات خراسان رضوی

 


خرید حجم مخابرات خراسان رضوی ویژه طرح های نامحدود

شارژ طرح های اینترنت مخابرات خراسان رضوی

اینترنت 2020 مخابرات 


خرید حجم مخابرات

( بسته های حجمی و تمدید طرح های اینترنت نامحدود مخابرات )

برای اینکه جز مشترکین وفادار سامانه باشید باید طرح های نامحدود از همین سامانه خریداری کرده باشید .

خرید طرح های اینترنت نامحدود مخابرات دارای تخفیف      خرید طرح نامحدود

خرید طرح های جدید اینترنت مخابرات خراسان رضوی        خرید طرح شبانه

خرید طرح های جشنواره اینترنت مخابرات خراسان رضوی   خرید طرح جشنواره


خرید حجم مخابرات ( بسته های حجمی طرح های اینترنت نامحدود ) :

– هنگامیکه بیشتر از حد مصرف منصفانه دانلود کنید سرعت اینترنت شما تا 128kb کاهش خواهد داشت .

– پس از دانلود و مصرف بیشتر از حد مجاز فقط میتوانید از سایتهای داخلی استفاده کنید .

– برای جلوگیری از کاهش سرعت و بازگشت به سرعت اولیه میتوانید از این بسته ها نیز استفاده نمائید .

– افزایش حجم مصرفی به همان سرعت اسمی طرح خریداری شده .

– هدیه حجم مازاد 3برابری در این سامانه فقط برای سایتهای داخلی بوده و فقط حجم خریداری شده بین المللی می باشد

– طبق تعرفه طرح های جدید شرکت مخابرات خراسان رضوی مصرف حجم طرح های نامحدود به صورت یک به چهار ( نسبت حجم بین الملل به حجم داخلی ) میباشد .

با خرید یک طرح از این سامانه جزء مشترکین وفادار سامانه باشید و بعد از آن با خرید هر بسته 3برابر حجم هدیه داخلی از ما دریافت کنید

برای شارژ حجمی طرح های قبلی میتوانید از بسته های حجمی اینترنت – ترافیک مازاد تهیه نمائید .

مشترکین خطوط مسی میتوانند از طرح های اینترنت جشنواره پرسرعت یا طرح های اینترنت کمپین استفاده نمایند .

پس از انتخاب و خرید حجم اینترنت برای رفع ایرادات پنل کاربری با کارشناسان ما در قسمت سامانه فروش همکاری نمائید تا مشخصات شما را در سامانه شاهکار تصحیح و تکمیل نمایند .

 

 (( طرح های اینترنت 2020 مخابرات ))

اتتخاب بسته نامحدود

, , , , , ,

تماس با پشتیبان